เอดส์ คืออะไร? รู้ไว้ป้องกันได้

AIDS
เอดส์

เอดส์ เป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดของสาธารณสุขระดับโลก ตั้งแต่การเริ่มต้นในช่วงต้นของยุค ค.ศ. 1980 เมื่อนักวิจัยพบว่ามีผู้ติดเชื้อเอดส์จำนวนมาก ไม่เพียงแค่เกิดการสูญเสียเป็นล้านๆ แต่ยังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสุขภาพ วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางสังคมทั่วโลก โดยเริ่มมาจาก (HIV) ซึ่งทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมเสีย ทำให้ผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง แม้มีการวิจัยและความก้าวหน้าในการรักษาและป้องกันเป็นเวลาหลายทศวรรษ แต่เอดส์ยังคงมีผลกระทบโดยสำคัญ โดยเฉพาะในที่ที่เข้าถึงการรักษาได้ยากหรือการเข้าถึงความรู้ในเรื่องนี้ได้น้อย

เอดส์ คืออะไร?

เอดส์ (AIDS) ย่อมาจากคำว่า Acquired Immunodeficiency Syndrome ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมลง และทำให้ร่างกายมีความอ่อนแอต่อโรค HIV จะโจมตีระบบภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะเซลล์ CD4 (หรือเรียกว่าเซลล์ T) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อ โดยพบว่าผู้ป่วยเอดส์มักจะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อและมะเร็งบางประเภท ซึ่งโรคเอดส์มักมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ป่วย โดยยังไม่มีวิธีรักษาสมบูรณ์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถควบคุมโรคและป้องกันการเจริญของไวรัสได้ด้วยการใช้ยาต้านเอดส์ (Antiretroviral Drugs) และการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม

อาการของเอชไอวี

อาการของโรคเอดส์สามารถแตกต่างไปตามระยะของโรคและสุขภาพโดยรวมของแต่ละบุคคล ในระยะเริ่มต้น ที่เรียกว่าการติดเชื้อเอชไอวี บุคคลอาจมีอาการเช่นไข้, อ่อนเพลีย, ผื่น,ปวดหัว,และอาการเหงื่อเยอะขึ้นในตอนกลางคืน ในระยะแฝง ไวรัสเอชไอวี อาจไม่ทำให้เกิดอาการที่เห็นได้ แต่ไวรัสยังคงเป็นอยู่และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้อื่นได้ ในระยะโรคเอดส์เต็มขั้น อาการอาจรวมถึงอาการอ่อนเพลีย, น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว, ไข้เรื้อรังหรือเหงื่อเยอะขึ้นในตอนกลางคืน, ท้องเสียเรื้อรัง, จุดขาวติดต่อกันหรือแผลในปาก, ไอและเหนื่อยหายใจอย่างต่อเนื่อง, ผื่นหรือก้อนผิวหนังและสภาวะปัญหาทางสมองเช่นการสูญเสียความจำและภาวะซึมเศร้า แต่อาการเหล่านี้ยังสามารถเกิดจากโรคอื่น ๆ และอาการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแสดงว่าเป็นเอดส์ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีอาการเช่นนี้ โดยเฉพาะถ้าพวกเขามีพฤติกรรมที่อาจทำให้ติดเชื้อ HIV ควรพบแพทย์และทำการตรวจ HIV โดยเร็ว การตรวจและรักษาอย่างทันท่วงทีสามารถช่วยดูแลคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV/AIDS ได้อย่างดี

เอดส์

สาเหตุของเอดส์

เอดส์ เกิดจากไวรัส HIV ซึ่งโจมตีและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเสียหายโดยการติดเชื้อจะเข้าไปทำลายเซลล์ CD4 ซึ่งเป็นชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สำคัญในการต่อสู้กับการติดเชื้อ จากนั้นเมื่อไวรัสเจริญเติบโตและทำลายเซลล์ CD4 ให้ลดลงมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันก็จะเสื่อมลงเรื่อย ๆ ทำให้ผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ

HIV มักจะถูกแพร่กระจายผ่านทาง:

 1. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน: HIV สามารถถูกแพร่กระจายผ่านการมีเพศสัมพันธ์ช่องคลอด, ทางท่ออาหาร, หรือช่องปากกับคนที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะหากมีแผลเปิด
 2. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น: การแบ่งปันเข็มฉีดหรืออุปกรณ์ฉีดอื่น ๆ ที่มีเลือดเชื้อไวรัส HIV สามารถแพร่กระจายได้
 3. การถ่ายทอดจากแม่ไปยังลูก: HIV สามารถถ่ายทอดจากแม่ที่ติดเชื้อไปยังลูกขณะตั้งครรภ์, ในขณะที่คลอด, หรือในช่วงการให้นม อย่างไรก็ตาม การแก้ไขทางการแพทย์อย่างเหมาะสมเช่นการใช้ ยาต้านไวรัส (ART) สามารถลดความเสี่ยงในการถ่ายทอดจากแม่ไปยังลูกได้อย่างมาก
 4. เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ: การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆทำให้มีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นเนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าใครมีเชื้อเอชไอวีบ้าง

เอดส์ ป้องกันได้จริงไหม?

การป้องกันเอดส์สามารถป้องกันได้จริงและเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากไม่มีวิธีรักษาที่สมบูรณ์สำหรับโรคนี้ ดังนั้นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อมีความสำคัญอย่างมากในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคนี้ ที่สำคัญควร หมั่นตรวจเอชไอวี เป็นประจำเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพทางเพศที่ดีมากขึ้นและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่นำไปสู่การติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นไวรัสสำคัญที่จะนำไปสู่ระยะที่เรียกว่าเอดส์

หากสงสัยว่าติดเชื้อเอชไอวีควรทำอย่างไร

 1. ทำการตรวจ: ขั้นแรกคือการทำการตรวจ HIV เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีเชื้อไวรัส HIV ที่เป็นสาเหตุของเอดส์หรือไม่ การตรวจ HIV สามารถทำได้ง่าย ๆ ที่สถานพยาบาล คลินิก หรือศูนย์ตรวจ
 2. ปรึกษาแพทย์: หากผลการตรวจ HIV ของคุณมีผลบวก ต้องรีบพบแพทย์ทันที แพทย์สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวเลือกในการรักษาและช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ควรคาดหวัง
 3. เริ่มการรักษา: เอดส์เป็นโรคเรื้อรังที่สามารถรักษาได้ ด้วยการให้ยาต้านไวรัส (ART) เป็นการรักษาหลัก ยาต้านไวรัส ART สามารถควบคุมไวรัส ป้องกันการเจริญเติบโตของโรคและช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยาวนานและสุขภาพดี
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์:การปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์เกี่ยวกับการรักษา การรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและการตรวจสุขภาพเป็นประจำ แพทย์อาจแนะนำการปรับปรุงรูปแบบการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจอีกด้วย
 5. การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและการลดความเสี่ยง: หากคุณมีเพศสัมพันธ์หรือใช้ยาเสพติด ควรดำเนินการอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ HIV รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย การใช้ถุงยางอย่างถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการแบ่งปันเข็มฉีดหรืออุปกรณ์เสพติดอื่น ๆ
การรักษาเอชไอวี

การรักษาเอชไอวี

ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาเอดส์ที่หายขาดแต่เน้นไปที่การควบคุมการเจริญของเชื้อไวรัส HIV ในร่างกายเพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาเป็นเอดส์ การใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ (ART) เป็นการรักษาหลักสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ที่ช่วยลดการเติบโตของไวรัสในร่างกาย เมื่อใช้รักษาตั้งแต่ระยะแรกๆ ช่วยลดความเสี่ยงในการพัฒนาเป็นเอดส์และสามารถทำให้ผู้ติดเชื้อมีอายุขัยนานขึ้น การรักษาโรคแทรกซ้อน จำเป็นต้องรักษาด้วยยาประจำโรคและการดูแลอาจจำเป็นตามความเหมาะสม การตรวจสอบสุขภาพและการติดตามการทานยาตามคำสั่งของแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ ทำให้สามารถควบคุมการแพร่เชื้อของไวรัสและสามารถควบคุมอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การรักษาเอดส์ยังต้องมีการดูแลสุขภาพอื่นๆร่วมด้วย เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การบริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน การงดสูบบุหรี่และเลิกดื่มแอลกอฮอล์ การเพิ่มความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างผู้ติดเชื้อและทีมด้านการแพทย์ช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้น

การป้องกันเอชไอวีต้องใช้วิธีการที่ครอบคลุมทุกด้านของโรค เรื่องการศึกษาและการเผยแพร่ความรู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนพฤติกรรมที่ปลอดภัย เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การใช้เข็มที่สะอาด และการทำการตรวจ HIV เป็นประจำ การเข้าถึงบริการการตรวจและการปรึกษาเรื่อง HIV เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาในระยะเริ่มต้น นอกจากนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก HIV/AIDS การส่งเสริมเท่าเทียมระหว่างเพศ การแก้ไขปัจจัยสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ และการให้บริการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพก็เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันเอดส์ โดยการนำเสนอวิธีการแบบหลายส่วนและการทำงานร่วมกัน เราสามารถดำเนินการต่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ HIV/AIDS และลดผลกระทบต่อบุคคลและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

HIV กับวิธีป้องกันในปี 2024

HIV Prevention 2024
HIV Prevention 2024

ในการต่อสู้กับ HIV อย่างยาวนาน การพัฒนาวิธีป้องกันนั้นมีบทบาทสำคัญในการลดอัตราการแพร่เชื้อและปรับปรุงสุขภาพของผู้คนโดยรวม ในปี 2024 การพัฒนาล่าสุดในกลยุทธ์ป้องกันเอชไอวีส่งผลกระทบต่อชุมชนทั่วโลกการดำเนินการต่อไปในการป้องกันเอชไอวี ในปี 2024 ต้องเน้นไปที่การเข้าใจและการรับรู้ของประชากรทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงและวิธีการป้องกันเอชไอวี การศึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ PrEP และ PEP มีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้รับรู้ถึงตัวเลือกที่มีอยู่และสามารถทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

เข้าใจเกี่ยวกับ HIV

Human Immunodeficiency Virus หรือเอชไอวี คือไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นปัญหาสำคัญในด้านสุขภาพทั่วโลก เมื่อเชื้อไวรัสนี้เข้าสู่ร่างกาย มันจะทำลายเซลล์ (CD4 cells) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อมีจำนวนของเซลล์ CD4 ลดลงมากพอ ร่างกายจะไม่สามารถต้านทานโรคและการติดเชื้ออื่น ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

การติดเชื้อเอชไอวี สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านพฤติกรรมเหล่านี้ เช่น

 • มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกัน :การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางในชายกับชายหรือชายกับหญิง เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
 • การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ:การมีคู่นอนหลายคนหรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนั้นทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีสูงเนื่องจากเราไม่สามารถทราบได้ว่าคู่ของเรามีเชื้อเอชไอวีหรือไม่ซึ่งนั่นทำให้เกิดความเสี่ยงมาก
 • การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น :การใช้เข็มยาฉีดสารเสพติดร่วมกับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อใหม่ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการล้างเข็มฉีดหรือใช้เข็มฉีดที่ไม่สะอาด
 • การติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกระหว่างการคลอด :การตั้งครรภ์และการคลอดโดยแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ทำให้มีโอกาสส่งผ่านเชื้อไวรัสไปยังทารกได้

หากติด HIV แล้วควรทำอย่างไร

หลังจากที่คุณทราบว่าตรวจพบเชื้อเอชไอวี ควรพบแพทย์อย่างรวดเร็วเพื่อเริ่มการรักษาที่เหมาะสม การเริ่มรักษาอย่างรวดเร็วสามารถช่วยควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและลดความเสี่ยงในการเป็นโรค AIDS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยากลุ่ม Antiretroviral Therapy (ART) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสที่สำคัญสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ART ช่วยควบคุมการเจริญเติบของเอชไอวี และลดการส่งต่อเชื้อไวรัส และควรปฎิบัติตามวิธีการทานยาอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

HIV

การป้องกันเอชไอวีในปัจจุบัน

การใช้ถุงยางอนามัย

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เป็นวิธีการป้องกันที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุด ในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis)

PrEP เป็นยาต้านไวรัสที่ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คู่ที่มีคู่สมรสที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือบุคคลที่มีกิจกรรมเพศที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งใช้ก่อนรับความความเสี่ยงและไม่มีเชื้อเอชไอวีเท่านั้น

การตรวจ HIV

การตรวจเอชไอวีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่น การทราบสถานะเอชไอวีของตนเองช่วยให้สามารถรับการรักษาได้ทันท่วงที และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสให้แก่ผู้อื่น

PEP(Post-Exposure Prophylaxis)

PEP เป็นการให้ยาต้านไวรัส หลังจาก เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี เช่น การโดนเข็มฉีดยาที่มีเลือดของคนที่ติดเชื้อเอชไอวี การเริ่มรับยา PEP โดยเร็วหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เสี่ยงจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรับรู้และการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธภาพ

การเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับเอชไอวี และการป้องกันมีความสำคัญในการลดการแพร่กระจายของโรค การศึกษาและการเข้าถึงบริการที่สะดวกสำหรับ PrEP และ PEP เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงการป้องกันและรักษาได้

HIV

ประโยชน์ของการป้องกัน HIV

ประโยชน์ของการป้องกันเอชไอวี ทำให้มีการติดเชื้อใหม่น้อยลง ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์สุขภาพทางเพศที่ดีขึ้นสำหรับแต่ละบุคคล เนื่องจากไม่ต้องพบกับภาวะทางร่างกายและอารมณ์จากการมีเชื้อเอชไอวี ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ โดยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จะลดความจำเป็นในการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี รวมถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) และการรักษาโรคที่เกี่ยวกับ AIDS จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้

อนาคตการป้องกันเอชไอวีจะเป็นอย่างไร

ความก้าวหน้าในการรักษาและการป้องกัน การรักษาด้วยยาต้านไวรัสยังคงเป็นหลักการในการรักษาเอชไอวีด้วยการศึกษาและพัฒนาต่อไป มีการใช้วิธีการรักษาใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำเสนอการป้องกันไวรัสที่ดีกว่าและมีผลข้างเคียงน้อยลง นอกจากนี้ แนวคิดของ “การรักษาเพื่อการป้องกัน” (TasP) ได้รับการยอมรับมากขึ้น โดยเน้นความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยและเริ่มการรักษาโดยเร็วเพื่อป้องกันการแพร่กระจายต่อไป

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันเอชไอวี

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันเอชไอวีมีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยมีหลายวิธีที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาเชื้อไวรัสเอชไอวี ได้ดังนี้:

 1. แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการส่งเสริมการศึกษาและการเข้าถึงข้อมูล: การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ หรือสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับเอชไอวี และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาเชื้อไวรัส มีความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลและเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
 2. การตรวจเอชไอวีแบบออนไลน์: เทคโนโลยีที่ทำให้สามารถส่งผลตรวจเอชไอวี แบบออนไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชันได้ มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสะดวกสบายและการเข้าถึงบริการสำหรับผู้คนที่อาจมีความไม่สะดวกหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการแบบออนไซด์ได้
 3. การใช้แอปพลิเคชันสำหรับการติดตามและการเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึง PrEP: แอปพลิเคชันสามารถใช้เพื่อช่วยในการติดตามและจัดการการทานยา PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) ที่ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่จะช่วยในการเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับ PrEP และอื่นๆ
 4. การใช้แอปพลิเคชันเพื่อการค้นหาบริการทางการแพทย์: การใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยในการค้นหาบริการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้และเป็นมิตรต่อกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุด หรือบริการที่เชื่อถือได้สำหรับการตรวจเอชไอวีและรับการรักษาอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเอชไอวีและรวบรวมคลินิกบริการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั่วประเทศไทย ทั้งหมดไว้ที่นี่ LOVE2TEST

การป้องกันเอชไอวีในปี 2024 ต้องการการร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม การเข้าใจและการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันที่มีอยู่ การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพการใช้งานแบบหลากหลาย มุ่งเน้นสู่ความสำเร็จ เริ่มจากมาตรการทางการแพทย์จนถึงกลยุทธ์เช่น PrEP และ TasP มีเครื่องมือหลากหลายให้ใช้งานในการต่อสู้กับการแพร่กระจายของเอชไอวี และการลดความความเสี่ยงโดยการกำจัดปัจจัยที่สร้างความเสี่ยง จะทำให้เราสามารถก้าวไปสู่อนาคตที่การติดเชื้อเอชไอวีน้อยลงและทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาและการดูแลรักษาที่เหมาะสมได้

PrEP หนึ่งทางเลือกเพื่อป้องกันเอชไอวี

PrEP

การป้องกันการติดเชื้อ HIV (Human Immunodeficiency Virus) เป็นเรื่องสำคัญที่ควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในที่ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่ง PrEP เป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส HIV เพร็พ นั้นเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดการถูกติดเชื้อ ในบทความนี้เราจะมาดูเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับ เพร็พและวิธีที่ช่วยให้ป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PrEP คืออะไร?

เพร็พ ย่อมาจาก pre-exposure prophylaxis (ยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ) เป็นเครื่องมือปฏิวัติวงการในการต่อสู้กับ HIV ยาชนิดนี้ เมื่อรับประทานเป็นประจำ สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสได้อย่างมาก ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้คนสามารถควบคุมและดูแลสุขภาพทางเพศของตนเองได้  เพร็พถูกใช้กับบุคคลที่ยังไม่ติดเชื้อ HIV จุดมุ่งหมายหลักของมันคือการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเสี่ยงสูง

prevent HIV

เพร็พ ทำงานอย่างไรเพื่อป้องกันเอชไอวี

ยาหลักที่ใช้ใน เพร็พ คือการรวมกันระหว่าง tenofovir และ emtricitabine หรือที่รู้จักกันดีในนามของ Truvada โดยเมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของเม็ดยาวันละครั้ง ยาต้านเอชไอวีเหล่านี้จะทำงานโดยการยับยั้งการแพร่ของไวรัส HIV ภายในร่างกาย โดยการบล็อกเอนไซม์ที่สำคัญสำหรับการแพร่ของไวรัส ด้วยการขัดขวางสารตัวช่วยในการแพร่ของไวรัส เพร็พจะป้องกันไวรัส HIV ไม่ให้เกิดการติดเชื้อ และทำให้ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในร่างกาย ซึ่งจะทำให้เส้นทางที่ไวรัสเข้ามาติดเชื้อไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ประสิทธิภาพของ เพร็พในการป้องกันเอชไอวี

การทดลองทางคลีนิกและการศึกษาในชีวิตจริงได้แสดงให้เห็นว่า เพร็พ สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส HIV อย่างมีนัยสำคัญ การรับประทานอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปมีผลเห็นได้ชัดเจนในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV ลงถึง 90% ของบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง เช่น

 • ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)
 • คนข้ามเพศ (transgender)
 • คนที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น
 • ผู้ที่มีคู่นอนติดเชื้อ HIV

อย่างไรก็ตาม การใช้ยาตามแพทย์สั่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ยาไม่สม่ำเสมอหรือไม่เป็นปกติอาจทำให้สูญเสียประโยชน์ในการป้องกันไวรัสได้

PrEP

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ PrEP

การรับประทานยา PrEP อย่างสม่ำเสมอ

เพร็พมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อรับประทานทุกวัน ปัจจัยที่สำคัญสำหรับประสิทธิภาพของเพร็พ คือการทานยาอย่างต่อเนื่อง หรือการที่ผู้ใช้ เพร็พ ทานยาตามกำหนดเวลาและปริมาณที่กำหนด การทานยาไม่สม่ำเสมออาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของ เพร็พ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การสนับสนุนให้ผู้ใช้ เพร็พมีการทานยาอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมาย

ประสิทธิภาพของ เพร็พอาจมีความแตกต่างตามระดับความเสี่ยงในกลุ่มที่เป็นเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่นPrEP การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมาก เช่น ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) อาจมีประสิทธิภาพสูงกว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อย การปรับปรุงการพิจารณาและการเข้าถึง เพร็พในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสำคัญเป็นเรื่องสำคัญ

การทำความเข้าใจและการศึกษา

ความเข้าใจในการใช้และการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของมันมีผลต่อการยอมรับและการใช้งานเพร็พอย่างเหมาะสม การประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประโยชน์ของเพร็พ สามารถเพิ่มการใช้งานในสังคมได้

PrEP

เพร็พเป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับการป้องกัน

นอกจากผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของบุคคลเองแล้วเพร็พยังมีผลกระทบวงกว้างต่อการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในระดับของสังคมไทย โดยการให้ประสิทธิภาพในการป้องกันอย่างเชิงรุก เพร็พ มีศักยภาพในการช่วยลดการติดเชื้อไวรัส HIV ที่มาจากการติดเชื้อใหม่ โดยสุดท้าย เพร็พ ยังมีความสำคัญในการรวม เพร็พ เข้ากับกลยุทธ์การป้องกัน HIV อื่นๆ เช่น

 • การใช้ถุงยางอนามัย
 • การตรวจ HIV อย่างสม่ำเสมอ
 • การเข้าถึงการรักษาสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV

ทั้งหมดนี้มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อการปิดฉากโรค AIDS ของโลก

ในการต่อสู้กับ HIV ที่ยังคงอยู่ เพร็พยังเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการต่อสู้กับเอชไอวีเพร็พมีศักยภาพที่จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงเส้นทางของการต่อสู้กับโรคนี้ ด้วยความพยายามที่ เพร็พ สามารถเข้าถึงคนที่ต้องการอย่างเห็นได้ชัด และส่งผลกระทบต่อคนที่ต้องการมากที่สุด โดยการใช้ประสิทธิภาพของ เพร็พและการส่งเสริมแนวทางการป้องกันโรค HIV อย่างครอบคลุม เ

รู้จัก HIV และวิธีป้องกัน

รู้จัก HIV และวิธีป้องกัน

ไวรัสเอชไอวี หรือ Human Immunodeficiency Virus (HIV) เป็นไวรัสชนิดที่โจมตีระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ โดยเฉพาะเซลล์ CD4 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับการติดเชื้อและโรคต่างๆ ตลอดเวลา หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาไวรัสเอชไอวี อาจทำให้เกิดโรคเอดส์ (AIDS) ซึ่งเป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลายอย่างรุนแรง และไม่สามารถต่อต้านการติดเชื้อได้ ในขณะที่คนที่มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรงจะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้ได้ดีกว่า การศึกษาและ รู้จัก HIV จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก

รู้จัก HIV และวิธีป้องกัน

รู้จัก HIV ว่าติดต่อผ่านช่องทางไหน

ไวรัสเอชไอวี สามารถติดต่อได้ผ่านสารคัดหลั่งของมนุษย์ เช่น เลือด อสุจิ น้ำนม น้ำหล่อลื่น น้ำในช่องคลอด วิธีการแพร่เชื้อที่พบบ่อย คือ

 • การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ไม่ได้สวมถุงยางอนามัย
 • การมีเพศสัมพันธ์ช่องคลอด ทวารหนัก หรือช่องปากกับผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี โดยไม่ได้ป้องกัน
 • การใช้เข็มฉีดยา หรืออุปกรณ์เสพยาอื่นๆ กับผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี หรือคนอื่นหลายคน
 • การถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์ ในช่วงคลอด หรือแม้แต่การให้นมบุตร (กรณีพบได้น้อย)
 • การบริจาคเลือด หรืออวัยวะภายในร่างกาย จากผู้บริจาคที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งไม่ผ่านการคัดกรอง

เมื่อรู้จัก HIV ว่าติดเชื้อผ่านทางไหนได้บ้าง ก็ต้องรู้ด้วยว่าการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ไม่สามารถติดต่อได้ ผ่านการสัมผัส การกอด การจับมือ การทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกับผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี

รู้จัก HIV ว่ามีอาการอย่างไร

เนื่องจากอาการที่ปรากฏหลังจากติดเชื้อไวรัสเอชไอวี อาจเป็นไปได้หลายรูปแบบ และอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของอาการ ระยะเวลา และระบบภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อเอง ซึ่งหลังจากติดเชื้อแล้วอาการที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่:

 • มีผื่น หรือตุ่มบนผิวหนัง
 • มีแผลในปาก หรือทางเดินอาหาร
 • ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เหนื่อยล้าหรือไม่มีเรี่ยวแรง
 • มีอาการท้องเสีย หรือปวดท้องบ่อย เบื่ออาหารและน้ำหนักลดลง
 • มีอาการป่วยคล้ายคนเป็นไข้หวัด มีไข้ หนาวสั่น มีน้ำมูก ไอและเจ็บคอ

ระยะอาการของเอชไอวี

การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี มีอยู่ด้วยกัน 3 ระยะ คือ

 • ระยะติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแบบเฉียบพลัน (Acute HIV Infections) : ซึ่งเป็นระยะแรกของการติดเชื้อ ที่จะเกิดขึ้นระหว่าง 2-4 สัปดาห์ จะมีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัดใหญ่ เช่น เจ็บคอ มีไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ต่อมน้ำเหลืองโต ปวดหัว และมีผื่นขึ้น ฯลฯ
 • ระยะติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแบบเรื้อรัง (Chronic HIV Infection) : จะเป็นระยะที่เชื้อไวรัสเอชไอวีอาศัยอยู่ภายในร่างกาย โดยที่ไม่แสดงอาการ หรืออย่างมาก ก็มีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งในระยะนี้ เชื้อไวรัสเอชไอวีจะมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นในระดับต่ำ และมักจะแฝงตัวอยู่อย่างยาวนาน ในระยะเวลาถึง 10 ปี หรือสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีบางราย อาจจะใช้เวลาน้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย
 • ระยะ โรคเอดส์ (AIDS) : เป็นการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในขั้นสุดท้าย เกิดในเฉพาะกับผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ โดยผู้ป่วยโรคเอดส์นั้น จะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 200 เมื่อถึงจุดนี้ ระบบภูมิคุ้มกัน ของร่างกายจะถูกทำลายลงอย่างรุนแรง จนทำให้ผู้ป่วยมีการติดเชื้อฉวยโอกาส และเกิดโรคร้ายแทรกซ้อนได้ง่าย

วิธีป้องกัน HIV ทำได้อย่างไรบ้าง

 • สวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตาม
 • หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ กับคนที่ไม่ใช่แฟน สามี ภรรยา หรือกับคนที่ไม่รู้จัก
 • ไม่ใช้เข็มฉีดยา หรือกระบอกฉีดยา ร่วมกับคนอื่น
 • ตรวจเลือดก่อนการแต่งงาน เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายของทั้งคู่ ไม่มีการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
 • รับการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
 • หากมีแผลเปิดหรือแผลสดควรระมัดระวัง ไม่ให้แผลสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคู่นอน
 • ใช้ยาเพร็พ ยาป้องกันเชื้อเอชไอวี (Pre-Exposure Prophylaxis : PrEP) ก่อนการสัมผัสโรค
 • ใช้ยาเป็ป ยาต้านเชื้อเอชไอวี (Post-Exposure Prophylaxis : PEP) หลังการสัมผัสโรค

การทำการตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี ก่อนที่จะแต่งงาน สามารถมีประโยชน์หลายอย่างได้รวมถึง:

รู้จัก HIV ป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี

การปกป้องสุขภาพของคุณ

เชื้อไวรัสเอชไอวีเป็นโรคร้ายแรงที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ทำให้ร่างกายยากต่อการต่อสู้กับการติดเชื้อและโรคต่างๆ หากคุณติดเชื้อเอชไอวี การตรวจพบและรักษาโรคในระยะเริ่มต้น สามารถช่วยให้คุณจัดการโรคได้และป้องกันการเกิดภาวะโรครุนแรง การทราบสถานะเชื้อเอชไอวีก่อนที่จะแต่งงานสามารถช่วยปกป้องสุขภาพของคุณและสุขภาพของคู่ของคุณได้

การปกป้องสุขภาพของคู่ของคุณ

หากคุณติดเชื้อไวรัสเอชไอวี แต่ไม่เปิดเผยสถานะของคุณให้คู่ของคุณทราบก่อนที่จะแต่งงาน อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของพวกเขาได้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีให้กับคู่ของคุณ การทำการตรวจเชื้อเอชไอวีก่อนที่จะแต่งงานสามารถช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้เปิดเผยเชื้อไวรัสต่อคู่ของคุณโดยไม่รู้ตัว

รู้จัก HIV ป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี

การรู้สถานะเชื้อเอชไอวีของคุณสามารถช่วยป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ด้วย หากคุณติดเชื้อเอชไอวี คุณสามารถดำเนินการเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อผู้อื่นได้ เช่น การใช้ถุงยางอนามัยระหว่างกิจกรรมทางเพศ และการรับประทานยาต้านเอชไอวีเพื่อลดปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีในร่างกายของคุณ

อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาการตกขาว ผิดปกติของผู้หญิง

เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยเป็นไปได้หรือไม่

สรุปมาแล้วว่า การทำการตรวจเชื้อเอชไอวีก่อนที่จะแต่งงานสามารถช่วยปกป้องสุขภาพของคุณและคู่ของคุณได้ และป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการตัดสินใจที่รับผิดชอบ และมีการตัดสินใจอย่างมีสติ การรู้จัก HIV และโรคเอดส์ทำให้คุณได้มีความรู้ว่าโรคเหล่านี้ สามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ของบุคคลได้โดยสิ้นเชิง การละเมิดและมีอคติต่อผู้ติดเชื้อ HIV ยังคงมีอยู่ในหลายส่วนของโลก ซึ่งอาจป้องกันผู้ป่วยไม่ได้รับการช่วยเหลือ และการสนับสนุนที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และร่วมรักษาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแล และทรัพยากรที่ต้องการได้โดยไม่มีการกีดกันครับ