เอดส์ คืออะไร? รู้ไว้ป้องกันได้

AIDS
เอดส์

เอดส์ เป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดของสาธารณสุขระดับโลก ตั้งแต่การเริ่มต้นในช่วงต้นของยุค ค.ศ. 1980 เมื่อนักวิจัยพบว่ามีผู้ติดเชื้อเอดส์จำนวนมาก ไม่เพียงแค่เกิดการสูญเสียเป็นล้านๆ แต่ยังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสุขภาพ วิทยาศาสตร์ และทัศนคติทางสังคมทั่วโลก โดยเริ่มมาจาก (HIV) ซึ่งทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมเสีย ทำให้ผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง แม้มีการวิจัยและความก้าวหน้าในการรักษาและป้องกันเป็นเวลาหลายทศวรรษ แต่เอดส์ยังคงมีผลกระทบโดยสำคัญ โดยเฉพาะในที่ที่เข้าถึงการรักษาได้ยากหรือการเข้าถึงความรู้ในเรื่องนี้ได้น้อย

เอดส์ คืออะไร?

เอดส์ (AIDS) ย่อมาจากคำว่า Acquired Immunodeficiency Syndrome ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมลง และทำให้ร่างกายมีความอ่อนแอต่อโรค HIV จะโจมตีระบบภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะเซลล์ CD4 (หรือเรียกว่าเซลล์ T) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อ โดยพบว่าผู้ป่วยเอดส์มักจะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อและมะเร็งบางประเภท ซึ่งโรคเอดส์มักมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ป่วย โดยยังไม่มีวิธีรักษาสมบูรณ์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถควบคุมโรคและป้องกันการเจริญของไวรัสได้ด้วยการใช้ยาต้านเอดส์ (Antiretroviral Drugs) และการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม

อาการของเอชไอวี

อาการของโรคเอดส์สามารถแตกต่างไปตามระยะของโรคและสุขภาพโดยรวมของแต่ละบุคคล ในระยะเริ่มต้น ที่เรียกว่าการติดเชื้อเอชไอวี บุคคลอาจมีอาการเช่นไข้, อ่อนเพลีย, ผื่น,ปวดหัว,และอาการเหงื่อเยอะขึ้นในตอนกลางคืน ในระยะแฝง ไวรัสเอชไอวี อาจไม่ทำให้เกิดอาการที่เห็นได้ แต่ไวรัสยังคงเป็นอยู่และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้อื่นได้ ในระยะโรคเอดส์เต็มขั้น อาการอาจรวมถึงอาการอ่อนเพลีย, น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว, ไข้เรื้อรังหรือเหงื่อเยอะขึ้นในตอนกลางคืน, ท้องเสียเรื้อรัง, จุดขาวติดต่อกันหรือแผลในปาก, ไอและเหนื่อยหายใจอย่างต่อเนื่อง, ผื่นหรือก้อนผิวหนังและสภาวะปัญหาทางสมองเช่นการสูญเสียความจำและภาวะซึมเศร้า แต่อาการเหล่านี้ยังสามารถเกิดจากโรคอื่น ๆ และอาการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแสดงว่าเป็นเอดส์ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีอาการเช่นนี้ โดยเฉพาะถ้าพวกเขามีพฤติกรรมที่อาจทำให้ติดเชื้อ HIV ควรพบแพทย์และทำการตรวจ HIV โดยเร็ว การตรวจและรักษาอย่างทันท่วงทีสามารถช่วยดูแลคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV/AIDS ได้อย่างดี

เอดส์

สาเหตุของเอดส์

เอดส์ เกิดจากไวรัส HIV ซึ่งโจมตีและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเสียหายโดยการติดเชื้อจะเข้าไปทำลายเซลล์ CD4 ซึ่งเป็นชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สำคัญในการต่อสู้กับการติดเชื้อ จากนั้นเมื่อไวรัสเจริญเติบโตและทำลายเซลล์ CD4 ให้ลดลงมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันก็จะเสื่อมลงเรื่อย ๆ ทำให้ผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ

HIV มักจะถูกแพร่กระจายผ่านทาง:

 1. การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน: HIV สามารถถูกแพร่กระจายผ่านการมีเพศสัมพันธ์ช่องคลอด, ทางท่ออาหาร, หรือช่องปากกับคนที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะหากมีแผลเปิด
 2. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น: การแบ่งปันเข็มฉีดหรืออุปกรณ์ฉีดอื่น ๆ ที่มีเลือดเชื้อไวรัส HIV สามารถแพร่กระจายได้
 3. การถ่ายทอดจากแม่ไปยังลูก: HIV สามารถถ่ายทอดจากแม่ที่ติดเชื้อไปยังลูกขณะตั้งครรภ์, ในขณะที่คลอด, หรือในช่วงการให้นม อย่างไรก็ตาม การแก้ไขทางการแพทย์อย่างเหมาะสมเช่นการใช้ ยาต้านไวรัส (ART) สามารถลดความเสี่ยงในการถ่ายทอดจากแม่ไปยังลูกได้อย่างมาก
 4. เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ: การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆทำให้มีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นเนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าใครมีเชื้อเอชไอวีบ้าง

เอดส์ ป้องกันได้จริงไหม?

การป้องกันเอดส์สามารถป้องกันได้จริงและเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากไม่มีวิธีรักษาที่สมบูรณ์สำหรับโรคนี้ ดังนั้นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อมีความสำคัญอย่างมากในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคนี้ ที่สำคัญควร หมั่นตรวจเอชไอวี เป็นประจำเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพทางเพศที่ดีมากขึ้นและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่นำไปสู่การติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นไวรัสสำคัญที่จะนำไปสู่ระยะที่เรียกว่าเอดส์

หากสงสัยว่าติดเชื้อเอชไอวีควรทำอย่างไร

 1. ทำการตรวจ: ขั้นแรกคือการทำการตรวจ HIV เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีเชื้อไวรัส HIV ที่เป็นสาเหตุของเอดส์หรือไม่ การตรวจ HIV สามารถทำได้ง่าย ๆ ที่สถานพยาบาล คลินิก หรือศูนย์ตรวจ
 2. ปรึกษาแพทย์: หากผลการตรวจ HIV ของคุณมีผลบวก ต้องรีบพบแพทย์ทันที แพทย์สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวเลือกในการรักษาและช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ควรคาดหวัง
 3. เริ่มการรักษา: เอดส์เป็นโรคเรื้อรังที่สามารถรักษาได้ ด้วยการให้ยาต้านไวรัส (ART) เป็นการรักษาหลัก ยาต้านไวรัส ART สามารถควบคุมไวรัส ป้องกันการเจริญเติบโตของโรคและช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยาวนานและสุขภาพดี
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์:การปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์เกี่ยวกับการรักษา การรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและการตรวจสุขภาพเป็นประจำ แพทย์อาจแนะนำการปรับปรุงรูปแบบการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจอีกด้วย
 5. การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและการลดความเสี่ยง: หากคุณมีเพศสัมพันธ์หรือใช้ยาเสพติด ควรดำเนินการอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ HIV รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย การใช้ถุงยางอย่างถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการแบ่งปันเข็มฉีดหรืออุปกรณ์เสพติดอื่น ๆ
การรักษาเอชไอวี

การรักษาเอชไอวี

ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาเอดส์ที่หายขาดแต่เน้นไปที่การควบคุมการเจริญของเชื้อไวรัส HIV ในร่างกายเพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาเป็นเอดส์ การใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ (ART) เป็นการรักษาหลักสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ที่ช่วยลดการเติบโตของไวรัสในร่างกาย เมื่อใช้รักษาตั้งแต่ระยะแรกๆ ช่วยลดความเสี่ยงในการพัฒนาเป็นเอดส์และสามารถทำให้ผู้ติดเชื้อมีอายุขัยนานขึ้น การรักษาโรคแทรกซ้อน จำเป็นต้องรักษาด้วยยาประจำโรคและการดูแลอาจจำเป็นตามความเหมาะสม การตรวจสอบสุขภาพและการติดตามการทานยาตามคำสั่งของแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ ทำให้สามารถควบคุมการแพร่เชื้อของไวรัสและสามารถควบคุมอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การรักษาเอดส์ยังต้องมีการดูแลสุขภาพอื่นๆร่วมด้วย เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การบริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน การงดสูบบุหรี่และเลิกดื่มแอลกอฮอล์ การเพิ่มความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างผู้ติดเชื้อและทีมด้านการแพทย์ช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้น

การป้องกันเอชไอวีต้องใช้วิธีการที่ครอบคลุมทุกด้านของโรค เรื่องการศึกษาและการเผยแพร่ความรู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนพฤติกรรมที่ปลอดภัย เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การใช้เข็มที่สะอาด และการทำการตรวจ HIV เป็นประจำ การเข้าถึงบริการการตรวจและการปรึกษาเรื่อง HIV เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาในระยะเริ่มต้น นอกจากนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก HIV/AIDS การส่งเสริมเท่าเทียมระหว่างเพศ การแก้ไขปัจจัยสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ และการให้บริการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพก็เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันเอดส์ โดยการนำเสนอวิธีการแบบหลายส่วนและการทำงานร่วมกัน เราสามารถดำเนินการต่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ HIV/AIDS และลดผลกระทบต่อบุคคลและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

ความเข้าใจผิดเรื่อง โรคติดต่อทางเพศ

ความเข้าใจผิดเรื่อง โรคติดต่อทางเพศ

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ โรคติดต่อทางเพศ มักจะนำไปสู่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และการตีตรา ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือ คนที่สําส่อนเท่านั้นจะสามารถติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ในความเป็นจริง ใครก็ตามที่มีกิจกรรมทางเพศก็อาจมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น ความเข้าใจผิดอีกประการหนึ่ง คือ กามโรคสามารถติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเริมและไวรัสเอชพีวีสามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสทางผิวหนัง หรือแผลเริมได้ นอกจากนี้ บางคนยังเชื่อว่า หากไม่แสดงอาการก็ไม่ติดเชื้อเพราะกามโรคหลายชนิดแทบไม่แสดงอาการเลย ดังนั้นการตรวจหาเชื้ออย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงควรให้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเหล่านี้ที่ถูกต้องเพื่อขจัดความเข้าใจผิดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ความเข้าใจผิดเรื่อง โรคติดต่อทางเพศ

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ โรคติดต่อทางเพศ

 • กามโรคต้องแสดงอาการ หากไม่มีอาการถือว่ายังไม่เป็น
 • หากเป็นโรคติดต่อทางเพศมาก่อน จะไม่สามารถติดเชื้อได้อีก เพราะมีภูมิแล้ว
 • การทำออรัลเซ็กส์ หรือมีเซ็กส์ทางทวารหนักไม่เสี่ยงเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • กามโรคสามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสภายนอก การใช้ช้อนส้อม หรืออุปกรณ์การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือการใช้ห้องน้ำสาธารณะ

ความเข้าใจของการแพร่เชื้อและการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศ

การทำความเข้าใจว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ติดต่ออย่างไร และวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพทางเพศ ต่อไปนี้เป็นข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับการแพร่กระจายและการป้องกัน:

การแพร่เชื้อ โรคติดต่อทางเพศ

 • กิจกรรมทางเพศ: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ติดต่อทางช่องคลอด ทวารหนัก และออรัลเซ็กซ์ การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ติดเชื้อโดยไม่ป้องกัน รวมถึงการทำออรัลเซ็กซ์ จะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
 • การสัมผัสทางผิวหนัง: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิด เช่น เริมและ HPV สามารถแพร่กระจายได้โดยการสัมผัสทางผิวหนังโดยตรง กับบริเวณที่ติดเชื้อ
 • การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน: ในกรณีที่มีการติดเชื้อ เช่น เชื้อเอชไอวี หรือไวรัสตับอักเสบบีหรือซี การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหรือใช้กระบอกเสพยาอื่นๆ อาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้
 • การติดต่อจากแม่สู่ลูก: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิด เช่น ซิฟิลิส เอชไอวี และเริม สามารถถ่ายทอดจากแม่ที่ติดเชื้อสู่ลูกในระหว่างตั้งครรภ์ คลอดบุตร หรือให้นมบุตร

การป้องกัน โรคติดต่อทางเพศ

 • การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย: การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องและต่อเนื่องระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ สามารถลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างมาก
 • การตรวจหาเชื้ออย่างสม่ำเสมอ: การตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคนหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง การตรวจหาเชื้ออย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ตรวจหาเชื้อได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรักษาและป้องกันการแพร่เชื้อต่อไปได้อย่างทันท่วงที
 • การฉีดวัคซีน: วัคซีนสามารถใช้สำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสเอชพีวี วัคซีนเหล่านี้ให้การป้องกันไวรัสสายพันธุ์เฉพาะ และแนะนําการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับกลุ่มอายุด้วย
 • การสื่อสารและการเลือกคู่: สิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารกับคู่นอนอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเข้ารับการตรวจ การเลือกคู่นอนที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพทางเพศ ควบคู่กันไปจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง: การหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางเพศที่ไม่มีการป้องกัน การมีคู่นอนหลายคน และการไม่เสพยาด้วยการฉีดเข้าเส้นเลือด สามารถลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ การมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำและการรักษาความสัมพันธ์แบบรักเดียวใจเดียวกับคู่ที่ไม่ติดเชื้อจะลดความเสี่ยงได้
ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ โรคติดต่อทางเพศ

ผลกระทบของการเข้าใจข้อมูล โรคติดต่อทางเพศ แบบผิดๆ มีอะไรบ้าง?

การตีตรากามโรค หมายถึงทัศนคติเชิงลบ ความเชื่อ และแบบแผนของคนที่เป็น หรือเคยมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความคิดแบบนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการทํางานด้านสาธารณสุขในวงกว้าง ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญบางประการเกี่ยวกับผลกระทบ:

 • อารมณ์และจิตใจ: การตีตราทางเพศสัมพันธ์อาจทำให้เกิดความอับอาย ความรู้สึกผิด ความกลัวและความวิตกกังวลสำหรับคนที่ได้รับการวินิจฉัย หรือสงสัยว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความกลัวที่จะถูกตัดสินหรือปฏิเสธโดยผู้อื่นสามารถมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสุขภาพจิตของพวกเขา ความนับถือตนเอง และคุณภาพชีวิตโดยรวม
 • อุปสรรคในการตรวจและรักษา: การตีตราอาจทำให้เกิดอุปสรรคสำคัญในการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การรักษา และการดูแล ความกลัวที่จะถูกตัดสิน หรือถูกตีตราอาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ ส่งผลให้การวินิจฉัยล่าช้า การติดเชื้อที่ไม่ได้รับการรักษา และอัตราการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น
 • ความอับอาย: ความกลัวต่อความจริงที่อาจทำให้คนๆ เปิดเผยสถานะของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของตนกับคู่นอนได้ยาก ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ทัศนคติที่ตีตราและขาดความเข้าใจในสังคมจะนำไปสู่ความยากลําบากในการเปิดเผยผลเลือดและพูดคุยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ผลกระทบด้านความสัมพันธ์: การตีตรากามโรคทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียด คนที่ได้รับผลกระทบอาจเผชิญกับการปฏิเสธ การเลือกปฏิบัติ และการแยกตัวจากเพื่อน คู่ครอง และแม้แต่แพทย์ก็ตาม การตีตรานำไปสู่การสูญเสียความไว้วางใจ และเครือข่ายสนับสนุน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่โดยรวม
 • เสริมสร้างแบบแผนผิดๆ: การตีตราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มักจะเสริมสร้างแบบแผนและความเข้าใจผิดที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจทำให้การเลือกปฏิบัติ การกล่าวโทษเหยื่อ และการตัดสินคำพิพากษาเรื่องเพศ หรือศีลธรรมบนฐานของการรับรู้นำไปสู่การแบ่งแยกทางสังคมของคนๆ นั้นที่ได้รับผลกระทบ

แก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกามโรค

การแก้ปัญหามายาคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ ในการส่งเสริมข้อมูลที่ถูกต้อง และขจัดความเข้าใจผิด ต่อไปนี้เป็นวิธีสำคัญบางประการในการแก้ปัญหาความเข้าใจผิดๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

 • การศึกษาที่ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักฐานและทางการแพทย์ เกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรค การป้องกัน การตรวจ และการรักษา
 • นำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน ใช้ภาษาและภาพที่เหมาะสมกับอายุที่ครอบคลุม และไม่มีการตัดสิน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่ไม่ตีตราโดยเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าการเหมารวม
 • การใช้สื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการมองเห็น เช่น ภาพประกอบ หรือสื่อวิดีโอเพื่ออธิบายถึงการแพร่กระจายและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ แหล่งข้อมูลออนไลน์ หรือแบบทดสอบที่สามารถดึงดูดให้คนสนใจ
 • ทำงานร่วมกับแพทย์ หรือองค์กรท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศ เพื่อให้คำแนะนำ และการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลล่าสุดและแม้กระทั่งการบรรยายรับเชิญ หรือการสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจ
การป้องกัน โรคติดต่อทางเพศ

การขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางการแพทย์ เป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพในทุกด้าน รวมถึงสุขภาพทางเพศ ต่อไปนี้เป็นประเด็นที่ควรพิจารณา:

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์: มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เมื่อจัดการกับปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ. แพทย์พยาบาลและผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อประเมินและแก้ไขความต้องการด้านสุขภาพเฉพาะของคุณ พวกเขาสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทำการทดสอบหรือตรวจสอบที่จำเป็น และให้ทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสม
 • การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ: การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพโดยรวมรวมถึงสุขภาพทางเพศ จัดให้มีการพบปะกับผู้ให้บริการสุขภาพเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ เข้ารับการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฉีดวัคซีน (เช่นวัคซีน HPV) และรับคำปรึกษาหรือคำแนะนำที่เหมาะสม
 • การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว: ผู้ให้บริการสุขภาพอยู่ภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย คุณสามารถคาดหวังว่าการอภิปรายและผลการทดสอบของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ หากคุณกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวคุณสามารถพูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับความสะดวกสบายและความไว้วางใจ
 • คลินิกเฉพาะทาง: บางพื้นที่มีคลินิกเฉพาะทางหรือศูนย์สุขภาพทางเพศที่ให้บริการด้านสุขภาพทางเพศโดยเฉพาะรวมถึงการตรวจรักษาให้คำปรึกษาและให้ความรู้ คลินิกเหล่านี้อาจมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในปัญหาสุขภาพทางเพศและสามารถให้การสนับสนุนอย่างมืออาชีพ
 • กลุ่มสนับสนุน: การเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนหรือขอคำปรึกษาสามารถให้การสนับสนุนทางอารมณ์และคำแนะนำขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ มีแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมายรวมถึงออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อกับบุคคลหรือกลุ่มที่มีประสบการณ์หรือความกังวลที่คล้ายกัน
 • แหล่งข้อมูลออนไลน์: อินเทอร์เน็ตอาจเป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพทางเพศที่มีคุณค่า แต่การพึ่งพาแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรต่างๆเช่นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลยุทธ์การป้องกันและทรัพยากรที่มีอยู่

อ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

รู้จัก HIV และวิธีป้องกัน

อาการตกขาวผิดปกติของผู้หญิง

มีความเข้าใจผิดทั่วไปหลายประการเกี่ยวกับกามโรค ที่บางคนคิดว่าคนที่มีคู่นอนหลายคนเท่านั้นที่สามารถติดเชื้อได้ แต่ความจริงใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศที่ไม่มีการป้องกันก็มีความเสี่ยงทั้งนั้น มันไม่ถูกต้องที่จะสันนิษฐานว่ากามโรคทั้งหมดมีอาการที่ชัดเจน เนื่องจากการติดเชื้อจํานวนมากอาจไม่มีอาการซึ่งนําไปสู่การแพร่กระจายที่ไม่ถูกค้นพบ นอกจากนี้ บางคนเข้าใจผิดคิดว่ากามโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการรักษาที่บ้านหรือยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ ในขณะที่ในความเป็นจริงกามโรคส่วนใหญ่ต้องการการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม และสุดท้ายมีความรู้สึกอับอายเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ มักนำไปสู่การตีตราและตัดสินผู้ได้รับผลกระทบ การแก้ปัญหาความเข้าใจผิดเหล่านี้โดยการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการสนทนาที่เปิดกว้างและไม่ตัดสินเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศเป็นสิ่งสำคัญครับ

รู้จัก HIV และวิธีป้องกัน

รู้จัก HIV และวิธีป้องกัน

ไวรัสเอชไอวี หรือ Human Immunodeficiency Virus (HIV) เป็นไวรัสชนิดที่โจมตีระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ โดยเฉพาะเซลล์ CD4 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับการติดเชื้อและโรคต่างๆ ตลอดเวลา หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาไวรัสเอชไอวี อาจทำให้เกิดโรคเอดส์ (AIDS) ซึ่งเป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลายอย่างรุนแรง และไม่สามารถต่อต้านการติดเชื้อได้ ในขณะที่คนที่มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรงจะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่านี้ได้ดีกว่า การศึกษาและ รู้จัก HIV จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก

รู้จัก HIV และวิธีป้องกัน

รู้จัก HIV ว่าติดต่อผ่านช่องทางไหน

ไวรัสเอชไอวี สามารถติดต่อได้ผ่านสารคัดหลั่งของมนุษย์ เช่น เลือด อสุจิ น้ำนม น้ำหล่อลื่น น้ำในช่องคลอด วิธีการแพร่เชื้อที่พบบ่อย คือ

 • การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ไม่ได้สวมถุงยางอนามัย
 • การมีเพศสัมพันธ์ช่องคลอด ทวารหนัก หรือช่องปากกับผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี โดยไม่ได้ป้องกัน
 • การใช้เข็มฉีดยา หรืออุปกรณ์เสพยาอื่นๆ กับผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี หรือคนอื่นหลายคน
 • การถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์ ในช่วงคลอด หรือแม้แต่การให้นมบุตร (กรณีพบได้น้อย)
 • การบริจาคเลือด หรืออวัยวะภายในร่างกาย จากผู้บริจาคที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งไม่ผ่านการคัดกรอง

เมื่อรู้จัก HIV ว่าติดเชื้อผ่านทางไหนได้บ้าง ก็ต้องรู้ด้วยว่าการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ไม่สามารถติดต่อได้ ผ่านการสัมผัส การกอด การจับมือ การทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกับผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี

รู้จัก HIV ว่ามีอาการอย่างไร

เนื่องจากอาการที่ปรากฏหลังจากติดเชื้อไวรัสเอชไอวี อาจเป็นไปได้หลายรูปแบบ และอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของอาการ ระยะเวลา และระบบภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อเอง ซึ่งหลังจากติดเชื้อแล้วอาการที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่:

 • มีผื่น หรือตุ่มบนผิวหนัง
 • มีแผลในปาก หรือทางเดินอาหาร
 • ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เหนื่อยล้าหรือไม่มีเรี่ยวแรง
 • มีอาการท้องเสีย หรือปวดท้องบ่อย เบื่ออาหารและน้ำหนักลดลง
 • มีอาการป่วยคล้ายคนเป็นไข้หวัด มีไข้ หนาวสั่น มีน้ำมูก ไอและเจ็บคอ

ระยะอาการของเอชไอวี

การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี มีอยู่ด้วยกัน 3 ระยะ คือ

 • ระยะติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแบบเฉียบพลัน (Acute HIV Infections) : ซึ่งเป็นระยะแรกของการติดเชื้อ ที่จะเกิดขึ้นระหว่าง 2-4 สัปดาห์ จะมีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัดใหญ่ เช่น เจ็บคอ มีไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ต่อมน้ำเหลืองโต ปวดหัว และมีผื่นขึ้น ฯลฯ
 • ระยะติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแบบเรื้อรัง (Chronic HIV Infection) : จะเป็นระยะที่เชื้อไวรัสเอชไอวีอาศัยอยู่ภายในร่างกาย โดยที่ไม่แสดงอาการ หรืออย่างมาก ก็มีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งในระยะนี้ เชื้อไวรัสเอชไอวีจะมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นในระดับต่ำ และมักจะแฝงตัวอยู่อย่างยาวนาน ในระยะเวลาถึง 10 ปี หรือสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีบางราย อาจจะใช้เวลาน้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย
 • ระยะ โรคเอดส์ (AIDS) : เป็นการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในขั้นสุดท้าย เกิดในเฉพาะกับผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ โดยผู้ป่วยโรคเอดส์นั้น จะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 200 เมื่อถึงจุดนี้ ระบบภูมิคุ้มกัน ของร่างกายจะถูกทำลายลงอย่างรุนแรง จนทำให้ผู้ป่วยมีการติดเชื้อฉวยโอกาส และเกิดโรคร้ายแทรกซ้อนได้ง่าย

วิธีป้องกัน HIV ทำได้อย่างไรบ้าง

 • สวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตาม
 • หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ กับคนที่ไม่ใช่แฟน สามี ภรรยา หรือกับคนที่ไม่รู้จัก
 • ไม่ใช้เข็มฉีดยา หรือกระบอกฉีดยา ร่วมกับคนอื่น
 • ตรวจเลือดก่อนการแต่งงาน เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายของทั้งคู่ ไม่มีการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
 • รับการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
 • หากมีแผลเปิดหรือแผลสดควรระมัดระวัง ไม่ให้แผลสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคู่นอน
 • ใช้ยาเพร็พ ยาป้องกันเชื้อเอชไอวี (Pre-Exposure Prophylaxis : PrEP) ก่อนการสัมผัสโรค
 • ใช้ยาเป็ป ยาต้านเชื้อเอชไอวี (Post-Exposure Prophylaxis : PEP) หลังการสัมผัสโรค

การทำการตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี ก่อนที่จะแต่งงาน สามารถมีประโยชน์หลายอย่างได้รวมถึง:

รู้จัก HIV ป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี

การปกป้องสุขภาพของคุณ

เชื้อไวรัสเอชไอวีเป็นโรคร้ายแรงที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ทำให้ร่างกายยากต่อการต่อสู้กับการติดเชื้อและโรคต่างๆ หากคุณติดเชื้อเอชไอวี การตรวจพบและรักษาโรคในระยะเริ่มต้น สามารถช่วยให้คุณจัดการโรคได้และป้องกันการเกิดภาวะโรครุนแรง การทราบสถานะเชื้อเอชไอวีก่อนที่จะแต่งงานสามารถช่วยปกป้องสุขภาพของคุณและสุขภาพของคู่ของคุณได้

การปกป้องสุขภาพของคู่ของคุณ

หากคุณติดเชื้อไวรัสเอชไอวี แต่ไม่เปิดเผยสถานะของคุณให้คู่ของคุณทราบก่อนที่จะแต่งงาน อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของพวกเขาได้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีให้กับคู่ของคุณ การทำการตรวจเชื้อเอชไอวีก่อนที่จะแต่งงานสามารถช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้เปิดเผยเชื้อไวรัสต่อคู่ของคุณโดยไม่รู้ตัว

รู้จัก HIV ป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี

การรู้สถานะเชื้อเอชไอวีของคุณสามารถช่วยป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ด้วย หากคุณติดเชื้อเอชไอวี คุณสามารถดำเนินการเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อผู้อื่นได้ เช่น การใช้ถุงยางอนามัยระหว่างกิจกรรมทางเพศ และการรับประทานยาต้านเอชไอวีเพื่อลดปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีในร่างกายของคุณ

อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาการตกขาว ผิดปกติของผู้หญิง

เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยเป็นไปได้หรือไม่

สรุปมาแล้วว่า การทำการตรวจเชื้อเอชไอวีก่อนที่จะแต่งงานสามารถช่วยปกป้องสุขภาพของคุณและคู่ของคุณได้ และป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการตัดสินใจที่รับผิดชอบ และมีการตัดสินใจอย่างมีสติ การรู้จัก HIV และโรคเอดส์ทำให้คุณได้มีความรู้ว่าโรคเหล่านี้ สามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ของบุคคลได้โดยสิ้นเชิง การละเมิดและมีอคติต่อผู้ติดเชื้อ HIV ยังคงมีอยู่ในหลายส่วนของโลก ซึ่งอาจป้องกันผู้ป่วยไม่ได้รับการช่วยเหลือ และการสนับสนุนที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และร่วมรักษาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแล และทรัพยากรที่ต้องการได้โดยไม่มีการกีดกันครับ

เอดส์ (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome)

เอดส์ (AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome)
เอดส์ (AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome)

เอดส์ (AIDS หรือ Acquired Immune Deficiency Syndromes) คือ กลุ่มอาการของโรคฉวยโอกาส เกิดจากการที่ร่างกายติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อเข้าไปจนถึงระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ เชื้อไวรัสจะเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจนทำให้ผู้ป่วยมีจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ลดลง จนไม่สามารถต่อสู้เชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย  ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนที่เรียกว่า โรคติดเชื้อฉวยโอกาส  ซึ่งทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติ และอาการอาจจะรุนแรงจนเสียชีวิตในที่สุด

 • A = Acquired    หมายถึง สภาวะที่เกิดขึ้นมาภายหลัง ไม่ได้มีมาแต่กำเนิด
 • I = Immune     หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน หรือภูมิต้านทานของร่างกาย
 • D = Deficiency  หมายถึง ความเสื่อมลง
 • S = Syndrome   หมายถึง กลุ่มอาการ หรืออาการหลาย ๆ อย่างไม่เฉพาะระบบใดระบบหนึ่ง

สาเหตุของเอดส์

สาเหตุของการเกิด โรคเอดส์ มาจากการได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus หรือ HIV) ผ่านทางการรับของเหลว เช่น เลือด น้ำนมแม่ น้ำอสุจิ ของเหลวในช่องคลอด โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะได้รับผ่านจากการมีเพศสัมพันธ์ และการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับบุคคลอื่น ทั้งนี้การที่ไวรัสส่งผ่านทางของเหลวทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี สามารถส่งผ่านเชื้อไวรัสจากแม่ไปยังลูกในครรภ์ หรือผ่านทางน้ำนม 

เอดส์อาการเป็นอย่างไร ?

 • ระยะเฉียบพลัน ในระยะแรกนี้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี จะมีอาการไข้ เจ็บคอ ผื่นขึ้น ต่อมน้ำเหลืองโต ซึ่งเป็นอาการตอบสนองของร่างกายจากการได้รับเชื้อ
 • ระยะสงบ ระยะนี้สามารถกินเวลาเป็นหลายปี มักจะไม่มีอาการแสดงที่เด่นชัด หรือแทบจะไม่มีอาการป่วยเลย แต่ยังคงมีเชื้อพัฒนาอยู่ภายในร่างกาย
 • ระยะเอดส์ เป็นระยะที่เข้าสู่การเป็นโรคเอดส์ ซึ่งภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ป่วยถูกทำลายไปจนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ มีเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 น้อยกว่า 200 cumm. และมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโรคฉวยโอกาสซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน เช่น โรคปอดอักเสบ การติดเชื้อราที่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบในปาก ช่องคลอด ปอด หรือการติดเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายกับตา ก่อเป็นวัณโรค จนอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้
เอดส์ กับ เอชไอวี ต่างกันอย่างไร

เอดส์ กับ เอชไอวี ต่างกันอย่างไร ?

เอดส์ กับ เอขไอวี มีความแตกต่างกัน เพราะการติดเชื้อเอชไอวี ไม่ใช่โรค แต่เป็นการที่ร่างกายได้รับไวรัสเอชไอวีเข้าไปนั้นจะยังไม่แสดงอาการรุนแรงในระยะแรก ทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวีแล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดเชื้อเอชไอวี ก็ทำให้ไม่ได้รับการรักษา เป็นผลทำให้การติดเชื้อเอชไอวีจากแรกเข้าสู่ระยะที่สองคือระยะเเพร่เชื้อ และเข้าสู่ระยะที่เริ่มแสดงอาการ เช่น เป็นไข้ ท้องร่วง เป็นงูสวัด ถ้าหากยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส ปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายก็จะสูงขึ้นจนไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรียกว่า ระยะเอดส์ หรือ สรุปง่ายๆเอดส์ คือระยะสุดท้ายของการติดเชื้อเอชไอวีนั่นเอง

การป้องกันเอดส์

เอดส์ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด ดังนั้นควรป้องกันโดยเอาใจใส่พฤติกรรมทางเพศของตนให้ปลอดภัยมากขึ้น เช่น สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ หมั่นตรวจเอชไอวีเป็นประจำ รวมทั้งรักษาสุขอนามัยโดยหลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น

เอดส์รักษาอย่างไร ?

ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิธีการรักษาใดที่จะกำจัดเชื้อเอชไอวีให้หมดไปได้ในร่างกายของคนเรา มีเพียงแต่ยาที่จะช่วยชะลอการพัฒนาของโรค คือ ยาต้านเอชไอวี หรือยาต้านรีโทรไวรัส (Antiretrovirals: ARVs) หากผู้ป่วยได้รับยาตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกที่ได้รับเชื้อ ยาจะออกฤทธิ์ควบคุมไม่ให้ไวรัสมีการแพร่กระจายและพัฒนาไปสู่การเจ็บป่วยในขั้นที่รุนแรง

ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อเป็นโรคเอดส์

ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อเป็นโรคเอดส์

 • รับประทานยาต้านไวรัสให้ตรงเวลา
 • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • งดสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง (แต่ไม่ควรหักโหม)
 • ลดความเครียดโดยการหากิจกรรมที่ชอบทำหรือกิจกรรมที่ผ่อนคลาย
 • ดูแลตัวเองในด้านสุขอนามัยเพื่อไม่ให้เกิดโรคฉวยโอกาสและเพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม

ผู้ป่วยควรรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ และตรงเวลา พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำ เพราะจะช่วยให้มีสุขภาพดี และมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น