โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | Sexually Transmitted Diseases

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Sexually Transmitted Diseases
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Sexually Transmitted Diseases

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted diseases) หรือที่เรียกกันว่า กามโรค เป็นโรคที่เกิดจากการติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ โดยเชื้อโรคสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสทางผิวหนังโดยตรงกับบริเวณที่ติดเชื้อ เช่น อวัยวะเพศ ช่องปาก ทวารหนัก หรือผ่านการสัมผัสกับของเหลวในร่างกาย เช่น น้ำอสุจิ เลือด น้ำหล่อลื่น หากไม่ได้รับการรักษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สาเหตุเกิดจากอะไร?

สาเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

 • เชื้อโรคจากแบคทีเรีย (Bacterial infections) เช่น หนองในแท้ หนองในเทียม ซิฟิลิส
 • เชื้อโรคจากไวรัส (Viral infections) เช่น เอชไอวี/เอดส์ เอชพีวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี หูดหงอนไก่ เริมที่อวัยวะเพศ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาการเป็นอย่างไร?

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาการเป็นอย่างไร

อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละโรค ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรค ความรุนแรงของการติดเชื้อ และภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ป่วย โดยทั่วไปแล้ว อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจพบได้ดังนี้

 • มีตกขาวผิดปกติ
 • มีหนอง หรือเลือดไหลออกจากอวัยวะเพศ
 • มีผื่นหรือแผลบริเวณอวัยวะเพศ
 • คันหรือแสบบริเวณอวัยวะเพศ
 • ปัสสาวะแสบขัด
 • เจ็บอวัยวะเพศขณะมีเพศสัมพันธ์
 • มีไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว
 • น้ำหนักลด อ่อนเพลีย

การวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรค ระยะของการติดเชื้อ และอาการของผู้ป่วย โดยทั่วไปแล้ว การตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจรวมถึง

 1. การตรวจร่างกาย จะช่วยให้แพทย์มองเห็นอาการผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น การมีตุ่มหนองที่อวัยวะเพศ ตกขาวผิดปกติ มีเลือดออกทางช่องคลอดโดยไม่เกี่ยวข้องกับการมีประจำเดือน เป็นต้น
 2. การตรวจเลือด เป็นวิธีวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่แม่นยำที่สุด การตรวจเลือดสามารถตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ เช่น เชื้อซิฟิลิส เชื้อหนองใน เชื้อเอชไอวี เป็นต้น
 3. การตรวจปัสสาวะ สามารถตรวจหาเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิด เช่น หนองในแท้หนองในเทียม เอชพีวี เป็นต้น
 4. การตรวจชิ้นเนื้อ เป็นวิธีวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่แพทย์อาจพิจารณาใช้ในกรณีที่การตรวจร่างกายหรือการตรวจเลือดไม่สามารถยืนยันการวินิจฉัยได้

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อย

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยมีอะไรบ้าง

การรักษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขึ้นอยู่กับชนิดของโรค ความรุนแรงของอาการ และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย โดยทั่วไปแล้ว การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะมุ่งเน้นไปที่การกำจัดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค การรักษาอาจใช้ยาปฏิชีวนะ ยาต้านไวรัส หรือการผ่าตัด ตัวอย่างการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • หนองในแท้ (gonorrhea) รักษาด้วยยาปฏิชีวนะชนิดฉีดหรือชนิดรับประทาน
 • หนองในเทียม (chlamydia) รักษาด้วยยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน
 • ซิฟิลิส (syphilis) รักษาด้วยยาปฏิชีวนะชนิดฉีด
 • หูดหงอนไก่ (genital warts) รักษาด้วยยาทา ยาฉีด หรือการผ่าตัด
 • เริม (herpes) รักษาด้วยยาต้านไวรัส
 • เอชไอวี (HIV) ควบคุมการติดเชื้อด้วยยาต้านไวรัส (ARV)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ป้องกันได้อย่างไร?

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้อย่างไร

การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถทำได้โดย

 • การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย โดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 • หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย
 • หลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น
 • ไม่สัมผัสกับอวัยวะเพศ หรือบริเวณอวัยวะเพศของผู้ป่วย
 • หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีแผลบริเวณอวัยวะเพศ
 • รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศ
 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิด สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวีคซีน เช่น ไวรัสตับอักเสบบี เอชพีวี
 • ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำ

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถป้องกันได้ โดยการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย โดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ การรักษาความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศ และหมั่นตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำ ดังนั้น หากสงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว เพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที