ผนึกรวมความร่วมมือ 2 แพลตฟอร์มจองตรวจเอชไอวีที่ดีที่สุดในไทย

ผนึกรวมความร่วมมือ มูลนิธิเพื่อรักและมูลนิธิแอ็พคอม ได้ออกมาประกาศความร่วมมือที่มีความสำคัญในชุมชนด้านสุขภาพดิจิทัลในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่กรุงเทพมหานคร – มูลนิธิแอ็พคอม ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อรัก เรียกรวมกันเพื่อสร้างเหตุการณ์สำคัญโดยยกระดับด้านสุขภาพในชุมชนดิจิทัล พิธีลงนามของข้อตกลง (MoU) ได้เกิดขึ้นที่ Stranger Bar, สีลมซอย 4, กรุงเทพมหานคร

beefhunt

ความร่วมมือนี้เน้นที่การเสริมประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการสุขภาพและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับชุมชน LGBTQI+ และกลุ่มประชากรสำคัญอื่นๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเช่น Love2Test.org และ testBKK.org ทุกคนสามารถใช้บริการได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพ ตรวจเอชไอวี การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน การรักษา หรือการเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพ

พิธีลงนามของข้อตกลงได้รับการจัดขึ้นที่ สีลมซอย 4 โดยเริ่มต้นด้วยการแสดงการแสดงแดร็กที่สุดยอดจากคุณศรีมาลา จาก Drag Race Thailand และเน้นให้มีการเสวนาเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างกำลังให้กับชุมชน LGBTQI+ และกลุ่มประชากรหลัก มีตัวแทนจากองค์กรทั้งหมด 5 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิเพื่อรัก, สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, SWING, APCOM และ Hornet

เข้าสู่การลงนามของข้อตกลง โดยมีผู้แทนจาก Mister Gay World Thailand มาเชิญบันทึกการลงนาม และผู้อำนวยการจากทั้งสองมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อรัก และมูลนิธิแอ็พคอม ได้ลงนามในเอกสาร การถ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นก็เป็นการสร้างความร่วมมือและการมุ่งมั่นจากผู้เข้าร่วมงานจากองค์กรมากกว่า 10 แห่ง ซึ่งทำให้งานปิดจบอย่างสมบูรณ์

ผนึกรวมความร่วมมือ

“การตอบรับที่นำโดยชุมชนได้รับการยอมรับและนำไปปฏับิติงานโดยชุมชนเอง มูลนิธิเพื่อรักและมูลนิธิแอ็พคอม มุ่งมั่นที่จะใช้ข้อมูลที่ชุมชนเก็บรวบรวมเพื่อการพัฒนาบริการ การป้องกันสิทธิ์ และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ติดเชื้อร่วม และกลุ่มประชากรที่สำคัญ”

มิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา, ผู้อำนวยการมูลนิธิแอ็พคอม

กล่าวโดย มิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา, ผู้อำนวยการมูลนิธิแอ็พคอม

“นวัตกรรมและชุมชน เหมือนกันกับพลังที่ช่วยเหลือกัน เมื่อเราร่วมมือกัน จะสร้างอนาคตที่เติบโตและก้าวหน้า”

กล่าวโดย ปัญญาพล พิพัฒน์คุณอานนท์, ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อรัก

ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแค่เป็นการลงนามทางเอกสารเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในเรื่องของสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยความร่วมมือร่วมกันของมูลนิธิเพื่อรักและมูลนิธิแอ็พคอม เราพร้อมที่จะสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้แข็งแรงและยั่งยืนสู่อนาคตที่ยั่งยืน