ตรวจเอชไอวี สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ตรวจเอชไอวี

ในการเผชิญกับ HIV/AIDS ตรวจเอชไอวี เป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันเอชไอวี การตรวจนั้นเพื่อพยายามลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและให้การดูแลและรักษาทันท่วงทีแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ความสำคัญของการตรวจเอชไอวี เป็นสิ่งที่สามารถระบุบุคคลที่ติดเชื้อ เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงการรักษาและทำให้สามารถควบคุมสุขภาพของตนเองได้ แคมเปญการสร้างการรับรู้ การตระหนัก และความก้าวหน้าทางการแพทย์เอชไอวี จะทำให้เอชไอวีไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไป เราจะศึกษาความสำคัญของการตรวจเอชไอวี และเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

ตรวจเอชไอวี

การตรวจเอชไอวี หมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี ในร่างกายของแต่ละคน การตรวจนั้นสามารถทำได้ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การตรวจเลือด การตรวจน้ำลาย และการตรวจอย่างรวดเร็วที่ให้ผลลัพธ์ในเวลาไม่กี่นาที วัตถุประสงค์หลักของการตรวจเอชไอวี คือการระบุบุคคลที่ติดเชื้อไวรัสเพื่อให้ได้รับการดูแลและการรักษาที่เหมาะสมเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นและป้องกันการแพร่เชื้อ

รูปแบบของการตรวจเอชไอวี

ตรวจเอชไอวี

การตรวจเอชไอวีนิยมใช้วิธี 4 วิธีหลักๆในการตรวจคือ

ตรวจเอชไอวี แบบ Antibody

การตรวจเอชไอวีแบบ แอนติบอดี้ (Antibody) นี้เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานที่ร่างกายผลิตเพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อเอชไอวี สามารถทำด้วยการเก็บตัวอย่างเลือด น้ำลาย หรือปัสสาวะ การตรวจภูมิต้านทานเป็นประเภทที่พบมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการตรวจแบบด่วนที่ให้ผลลัพธ์ในไม่กี่นาทีและการตรวจในห้องปฏิบัติการที่อาจใช้เวลานานกว่าแต่มีความแม่นยำมากกว่า การตรวจเอชไอวีแบบ Antibody เป็นวิธีที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการค้นหาการติดเชื้อเอชไอวีและสามารถช่วยให้ทราบสถานะของเอชไอวีได้อย่างรวดเร็ว แต่จะมีระยะเวลาที่ต้องรอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โดยมักให้คำแนะนำให้ตรวจซ้ำอีกครั้งในระยะเวลาที่เหมาะสม หากมีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในอดีตหรือหากผลลัพธ์อยู่ในระหว่างช่วงเวลายังไม่แน่นอนสำหรับการติดเชื้อ ให้ติดต่อแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพของตนเอง

ตรวจเอชไอวีโดยการตรวจ Antigen

การตรวจเอชไอวีแบบ แอนติเจน (Antigen) เป็นการตรวจหาโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นโดยเชื้อไวรัสเอชไอวีเอง เรียกว่า Antigen P24 ซึ่งเป็นโปรตีนที่เกิดขึ้นในระยะต้นของการติดเชื้อเอชไอวีและเป็นสิ่งที่แสดงความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ การตรวจแอนติเจน P24 เป็นวิธีการตรวจที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการค้นหาการติดเชื้อเอชไอวี ในช่วงเริ่มต้นของการติดเชื้อ โดยส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับการตรวจภูมิต้านทาน HIV (Antibody Test) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย การทดสอบแอนติเจน P24 มักจะนำมาใช้ในการตรวจแบบรวดเร็ว โดยการเจาะเลือดหรือเก็บตัวอย่างน้ำลาย และสามารถให้ผลลัพธ์ภายในเวลาไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงได้

ตรวจเอชไอวีแบบ NATs

การตรวจเอชไอวีแบบ Nucleic Acid Tests (NATs) เป็นการตรวจหาสารสารพันธุกรรม (RNA) ของเชื้อไวรัสเอชไอวี ในตัวอย่างเลือด เป็นการตรวจที่มีความรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยพบว่า NATs มักให้ผลการตรวจมีความรวดเร็วมากกว่าการตรวจเอชไอวีแบบภูมิต้านทาน (Antibody Test) และแอนติเจน (Antigen Test) โดย NATs สามารถตรวจหาการติดเชื้อได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่า นอกจากนี้ NATs ยังมีความสามารถในการตรวจจับการติดเชื้อในระยะเวลาที่เริ่มต้นของการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจเอชไอวีแบบ NATs มักใช้ในกรณีที่ต้องการการยืนยันการติดเชื้อ HIV หลังจากผลการทดสอบอื่น ๆ เช่น การตรวจแอนติเจนหรือภูมิต้านทานแล้วมีผลเป็นบวก

ตรวจเอชไอวีแบบ Rapid HIV Test

ตรวจเอชไอวีแบบ Rapid HIV Test เป็นการตรวจที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปจะใช้ตัวอย่างน้ำลายหรือเลือด การตรวจแบบ Rapid HIV Test มักจะให้ผลลัพธ์ในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยไม่ต้องส่งตัวอย่างไปที่ห้องปฏิบัติการ และผู้ที่ทำการตรวจสามารถรับผลลัพธ์ได้ในทันที การตรวจเอชไอวีแบบ Rapid HIV Test มักใช้ร่วมกับการตรวจภูมิต้านทาน (Antibody Test) ซึ่งตรวจหาการตอบสนองของร่างกายต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี การตรวจแบบ Rapid HIV Test มักให้ผลลัพธ์ได้สะดวกรวดเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในบริการที่มีความต้องการในการตรวจสอบการติดเชื้อโดยรวดเร็ว เช่น อนามัย หรือในโครงการการป้องกันและควบคุมโรคที่จัดทำโดยองค์การสาธารณสุขต่างๆ เพื่อการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในประชาชนทั่วไปได้ง่ายขึ้น

ตรวจเอชไอวี โดยใช้ชุดตรวจด้วยตนเอง HIV Self-Testing

การตรวจเอชไอวีโดยใช้ชุดตรวจด้วยตนเองหรือ HIV Self-Testing เป็นวิธีการตรวจที่ให้ผู้ทดสอบสามารถทำการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองได้ ชุดตรวจด้วยตนเองประกอบด้วยชุดตรวจและคู่มือการใช้งาน ที่ช่วยให้ผู้ตรวจสามารถเก็บตัวอย่างและทำการตรวจตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือได้อย่างถูกต้อง วิธีการใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองมักเป็นไปได้ง่ายและไม่ซับซ้อน และต้องทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หลังจากทำการตรวจเสร็จสิ้น ผู้ทดสอบจะได้รับผลลัพธ์ภายในเวลาไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมง และสามารถตีความผลลัพธ์ได้ด้วยตนเอง การตรวจเอชไอวีด้วยตนเองช่วยให้ผู้ตรวจได้รับผลลัพธ์อย่างรวดเร็วและเพิ่มความสะดวกสบายในการตรวจสอบสุขภาพของตนเองได้อย่างเป็นส่วนตัว

ผลตรวจเอชไอวีบ่งบอกอะไรบ้าง

ผล ตรวจเอชไอวี สามารถแบ่งออกเป็นผลลัพธ์เชิงลบ (Negative) และผลลัพธ์เชิงบวก (Positive) ดังนี้:

ผลลัพธ์เชิงลบ (Negative Result)

หากผลการตรวจแสดงผลลัพธ์เชิงลบ หมายความว่าไม่พบการติดเชื้อเอชไอวีในตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจสอบผู้ตรวจที่ได้รับผลลัพธ์เชิงลบแล้ว ยังคงต้องระมัดระวังและติดตามสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหากเคยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อในอดีตหรือมีความเสี่ยงในอนาคต

ผลลัพธ์เชิงบวก (Positive Result)

หากผลการตรวจแสดงผลลัพธ์เชิงบวก หมายความว่าพบการติดเชื้อเอชไอวีในตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจสอบผู้ตรวจที่ได้รับผลลัพธ์เชิงบวกจำเป็นต้องพบแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาอย่างถูกวิธี และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

การตรวจเอชไอวีมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสุขภาพ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลการตรวจ ควรปรึกษาแพทย์หรือเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมและควรตรวจซ้ำอีกครั้งตามความเห็นของแพทย์เพื่อความถูกต้องของผลตรวจ

หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวีควรทำอย่างไร

 • พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเข้ารับการรักษาทันที: พบแพทย์หรือศูนย์บริการเอชไอวีในพื้นที่ของคุณทันที เพื่อขอคำปรึกษาและการรักษาที่เหมาะสม แพทย์จะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาและการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม
 • เริ่มรับการรักษา (ART): การรักษา HIV ในปัจจุบันมีการให้ยากลุ่ม Antiretroviral Therapy (ART) ที่ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและทำให้ CD4 เพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงในการพัฒนาเป็นโรคเอดส์ และเพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำการรักษา: สำหรับการรักษาด้วยยา ART ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด รวมถึงการรับประทานยาตามตารางเวลาที่กำหนด และไม่ควรหยุดยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์
 • ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส: ควรใช้ถุงยางอนามัยในทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไปยังผู้อื่น

ใครบ้างที่ควร ตรวจเอชไอวี

 1. มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย
 2. มีเพศสัมพันธ์ร่วมกันหลายคน
 3. ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 4. ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น
 5. พนักงานด้านการให้บริการทางเพศ
 6. ผู้ที่ทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง
 7. หญิงตั้งครรภ์

การเข้าถึงการตรวจเอชไอวีอย่างง่ายดาย

เราสามารถเข้าถึงบริการตรวจเอชไอวีได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชัน Love2Test เพื่อทำการจองคิวออนไลน์สำหรับการตรวจเอชไอวีได้โดยไม่ต้องติดต่อศูนย์บริการด้วยตนเอง แอปพลิเคชันนี้มีคุณสมบัติในการค้นหาสถานที่ที่มีการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใกล้บ้าน และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะนัดหรือเดินทางไปยังสถานที่ตรวจได้ตามความสะดวกของตนเอง โดยแอปพลิเคชัน Love2Test เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดที่มุ่งเน้นให้การตรวจเอชไอวีเป็นสิ่งที่สะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่ายแก่ทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และเป้าหมายของแอปพลิเคชันนี้คือการเพิ่มการเข้าถึงและการใช้บริการการตรวจเอชไอวีในสังคมสร้างสังคมที่ไร้ปราศจากเอชไอวี

สุดท้ายแล้วการตรวจเอชไอวีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการป้องกันเอชไอวี เพราะสามารถรับรู้สถานะของตนเอง เป็นวิธีที่สำคัญในการคัดกรองเชื้อ รับรู้สถานะ เข้ารับการรักษา และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอชไอวีในสังคม